Dokument GIM TV na ogólnoplskim podium filmowyym

Dokument GIM TV na o…

24 kwietnia 2018 roku w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Rybniku odbyło się podsumowanie IX Ogólnopolskiego Konkursu Małych Form Dokumentalnych "Świat…

Dokument GIM TV na o…
Rejs Pogorią

Rejs Pogorią

Kolejna edycja „Szkoły Pod Żaglami” już za nami. Uczniowie klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich powróciła szczęśliwie…

Rejs Pogorią
Koncertowa lekcja muzyki

Koncertowa lekcja mu…

Koncertowa lekcja muzyki - to było  pełne pozytywnej energii show  z porywającymi szkolnymi instrumentalistami i doskonałymi solistkami. Muzycy zaskoczyli nas…

Koncertowa lekcja mu…
PreviousNext
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Regulaminy | Dodano: 18 lutego, 2011

REGULAMIN BIBLIOTEKI
1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. W wypożyczalni i czytelni obowiązuje cisza. Nie wolno wnosić jedzenia i picia.
3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca.
4. Czytelnik może wypożyczyć książkę wyłącznie na swoje nazwisko.
5. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu.
6. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
7. Wszystkie książki należy szanować. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić bądź, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, zwrócić inną (o równej lub większej wartości).
9. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.
 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ (ICIM)

1. Z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły  oraz rodzice.
2. Stanowiska ICIM są dostępne w czasie pracy biblioteki   z wyjątkiem przerw i zajęć dydaktycznych w czytelni.
3. Przed rozpoczęciem pracy użytkownik wpisuje się do zeszytu korzystania   z ICIM.
4. Zabrania się wnoszenia do sali napojów i artykułów spożywczych.
5. Stanowiska komputerowe służą głównie do celów edukacyjnych: przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece, poszukiwań w zasobach Internetu, wykonywania prac do nauki własnej.
6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w istniejących oprogramowaniach.
7. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania  i danych.
8. W ICIM należy zachować ciszę.                      
9. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby. W przypadku dużej ilości chętnych, czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.   
10. Istnieje możliwość rezerwowania stanowiska komputerowego na określony dzień i godzinę.
11. Zauważone uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić nauczycielowi- -bibliotekarzowi.
12. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego  i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
13. Nie stosowanie się do w/w zaleceń regulaminu spowoduje zakaz korzystania  ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela- bibliotekarza.