Zawodowe drogowskazy

Zawodowe drogowskazy

Gratulacje od samego Starosty Głogowskiego Jarosława Dudkowiaka odebrał Filip Kordacki z klasy 3Gb . W II edycji konkursu zawodoznawczego „Zawodowe…

Zawodowe drogowskazy
GIM TV walentynkowo na crossie

GIM TV walentynkowo …

Sobotę 10 lutego nasza Sekcja Filmowa spędziła aktywnie, walentynkowo i bardzo crossowo. Już kolejny raz podążaliśmy z kamerami na zaproszenie…

GIM TV walentynkowo …
Strzelecki sukces

Strzelecki sukces

W 10 lutego 2018 odbył się IV Turniej Strzelecki im. Romualda Traugutta szkół średnich w Głogowie zorganizowany przez Stowarzyszenie Patriotyczny…

Strzelecki sukces
PreviousNext
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Komunikaty | Dodano: 1 września, 2014

ZEBRANIE Z RODZICAMI  KL. I, II i III  17 LISTOPADA 2016   

- godz. 1630  SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI    W KLASACH

Klasy I

I a – s. 315 – p. Ewa Sieradzy

I b – s. 212 – p. Elżbieta Rak

I c – s. 201 – p. Alicja Anastaziuk

I d – s. 308 – p. Alicja Skoczylas

I e – s. 103 – p. Agnieszka Jabłońska

Klasy II

II a – s. 301 – p. Małgorzata Pietralczyk

II b – s. 314 – p. Małgorzata Leja

II c – s. 103 – p. Aneta Lenort

II d – s. 215 – p. Urszula Hordyk

II e – s. 108 – p. Tamara Chojnacka

Klasy III

III a – s. 214 – p. Mariola Kraus

III b – s. 210 – p. Piotr Lenort

III c – s. 112 – p. Piotr Tadajewski

III d – s. 208 – p. Magdalena Hołub

III e – s. 114 – p. Anna Oling

 

 

KOMUNIKAT

 

Od 1 stycznia za wydanie przez sekretariat duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa trzeba wpłacić pieniądze na konto podane niżej.

Numer konta bankowego: Bank BGŻ  40 2030 0045 1110 0000 0193 1140

Zgodnie z ustawą o opłatach skarbowych podajemy wysokość opłat za wystawienie duplikatów:

- za wystawienie duplikatu legitymacji uczniowskiej kwota wynosi 9 zł

- za wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego połata wynosi 26 zł

 

 

 

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie  ( do pobrania w pliku PDF )

 

 1. Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………….. klasa ……………

 

 1. Imię i nazwisko rodzica …………………………………. tel. kontaktowy …………….

 

 1. 3. Zasady korzystania z usług stołówki szkolnej:
  • Cena obiadu: 3,80
  • Wpłata za obiady dokonywana jest:

-wyłącznie na konto szkoły od 1 do 5 roboczego dnia miesiąca

 

Bank  BGŻ      82 2030 0045 1110 0000 0193 1160

 

tytułem: wpłata za obiady / imię i nazwisko dziecka / klasa /  za miesiąc / G-2

 

3) Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać najpóźniej w tym samym dniu do

godz 8.00 pod numerem telefonu 76 – 834 71 63 wew. 29  lub osobiście u intendentki szkolnej .

4)  Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane

od wpłaty za kolejny miesiąc ( kontakt z intendentem w celu ustalenia wysokości wpłaty)

Nie będą odliczane nieobecności nie zgłoszone lub zgłoszone po terminie.

5)  W miesiącu czerwcu i grudniu odpisy nie będą odliczane ( zamknięcie okresu finansowego)

6)  Kwota wpłaty na cały miesiąc będzie podana na tablicy ogłoszeń  do 25 dnia każdego miesiąca.

 • W przypadku rezygnacji z obiadów od następnego miesiąca , fakt ten należy zgłosić

pisemnie u intendentki szkolnej do 20 dnia miesiąca , w którym uczeń korzysta z obiadów.  

 • Bony obiadowe wydawane będą pierwszego dnia miesiąca w godz 8.00 – 14.00

 

 

Deklaracja:

 

 • Potwierdzam , że zapoznałam się z zasadami korzystania z usług stołówki szkolnej.

 

 • Deklaruję korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej na w / w  zasadach w okresie od …………………….. ..do ………………………….. we wszystkie dni miesiąca.

 

3) Zobowiązuję się do dokonania wpłaty w terminie od 1 do 5 dnia każdego miesiąca.

W przypadku nie dokonania wpłaty w powyższym terminie spowoduje wstrzymanie obiadów.

 

 

………………………………….                             ………………………………….

                    data                                                                 podpis rodzica / opiekuna

 

 

 

KOMUNIKAT

 

Pani Dyrektor od dnia 15 października 2014 r. zamyka boisko wielofunkcyjne na terenie szkoły. Boisko nie spełnia wymogów technicznych i nie można prowadzić na nim żadnych zajęć sportowych do odwołania.