Zawodowe drogowskazy

Zawodowe drogowskazy

Gratulacje od samego Starosty Głogowskiego Jarosława Dudkowiaka odebrał Filip Kordacki z klasy 3Gb . W II edycji konkursu zawodoznawczego „Zawodowe…

Zawodowe drogowskazy
GIM TV walentynkowo na crossie

GIM TV walentynkowo …

Sobotę 10 lutego nasza Sekcja Filmowa spędziła aktywnie, walentynkowo i bardzo crossowo. Już kolejny raz podążaliśmy z kamerami na zaproszenie…

GIM TV walentynkowo …
Strzelecki sukces

Strzelecki sukces

W 10 lutego 2018 odbył się IV Turniej Strzelecki im. Romualda Traugutta szkół średnich w Głogowie zorganizowany przez Stowarzyszenie Patriotyczny…

Strzelecki sukces
PreviousNext
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Historia szkoły | Dodano: 9 marca, 2011

Nasze gimnazjum jest typową szkołą osiedlową. Powstało w roku 2001 w wyniku podziału ówczesnej ośmioklasowej Szkoły Podstawowej nr 3 na gimnazjum i 6-klasową szkołę podstawową. Uczy się w nim obecnie 460 uczniów i pracuje 38 nauczycieli.

Swoje działania planujemy tak, aby nasza szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku, wzbudzała zainteresowanie wśród uczniów i ich rodziców, również tych mieszkających poza obwodem placówki. Zdaje to egzamin, ponieważ z roku na rok coraz więcej takich właśnie uczniów stara się o przyjęcie do klasy pierwszej.

Naszą szkołę wyróżnia fakt, iż organizujemy klasy sportowe ukierunkowane na piłkę siatkową. Posiadamy bardzo dobrą bazę sportową. W trakcie tych dziesięciu lat udało się wzbogacić ją o nowe obiekty sportowe, m.in. o kompleks nowoczesnych boisk czy siłownię. W pobliżu szkoły znajduje się „O.K. Park”, miejscowy kompleks rekreacyjno – sportowy, z którego często korzysta społeczność szkolna. Umożliwia to pełną realizację naszych zamierzeń ukierunkowanych na wyrabianie „sportowego ducha” wśród młodzieży.

Nasze działania kierujemy również na wyrabianie wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności za swoją przyszłość. Pragniemy, aby uczniowie zdobywali wiedzę na temat praw człowieka i potrafili ją zastosować w codziennym życiu, uczyli się demokracji, samorządności, aktywności społecznej, rozwijali własne zainteresowania, pasje i uzdolnienia.

Realizacji tych celów sprzyja kreatywność i ogromne zaangażowanie nauczycieli. Wspieramy ich wysiłki organizując spotkania z ważnymi i ciekawymi ludźmi, m.in. z Prezydentem Miasta Głogowa Janem Zubowskim, biskupem dr Stefanem Regmuntem, prof. dr hab. Adamem Zollem, słynnym judoką i aktorem, Rafałem Kubackim, posłankami RP Ewą Drozd, Iwoną Guzowską czy Rzecznikiem Praw Dziecka. W trosce o wiedzę historyczną i wrażliwość na dobro drugiego człowieka współpracujemy ze Związkiem Sybiraków oraz przez cały czas wspomagamy sieroty z Trzeciego Świata w ramach Adpocji Serca. Nasi uczniowie pracowali w ramach Dolnośląskiego Sejmu Dzieci i Młodzieży i regularnie kończą ogólnopolskie szkolenia liderów młodzieżowych.

Wiele uwagi poświęcamy dobremu przygotowaniu naszych podopiecznych do wejścia w następny etap edukacyjny. Możemy być zadowoleni ze swojej pracy, gdyż uczniowie naszego gimnazjum systematycznie osiągają bardzo wysokie wyniki podczas egzaminów zewnętrznych. Za całokształt naszych dokonań dydaktycznych i wychowawczych szkoła została nagrodzona tytułem „Szkoły z klasą” i dwukrotnie już uhonorowano ją mianem „Szkoły uczącej się” w ramach ogólnopolskiej akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej.