Zawodowe drogowskazy

Zawodowe drogowskazy

Gratulacje od samego Starosty Głogowskiego Jarosława Dudkowiaka odebrał Filip Kordacki z klasy 3Gb . W II edycji konkursu zawodoznawczego „Zawodowe…

Zawodowe drogowskazy
GIM TV walentynkowo na crossie

GIM TV walentynkowo …

Sobotę 10 lutego nasza Sekcja Filmowa spędziła aktywnie, walentynkowo i bardzo crossowo. Już kolejny raz podążaliśmy z kamerami na zaproszenie…

GIM TV walentynkowo …
Strzelecki sukces

Strzelecki sukces

W 10 lutego 2018 odbył się IV Turniej Strzelecki im. Romualda Traugutta szkół średnich w Głogowie zorganizowany przez Stowarzyszenie Patriotyczny…

Strzelecki sukces
PreviousNext
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Ważne daty | Dodano: 4 lutego, 2011

Ważne daty dotyczące organizacji roku szkolnego 2017/2018

 

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego,

  (Dz. U Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych                    4 września 2017

Zimowa przerwa świąteczna                              23-31 grudnia 2017

Ferie zimowe                                                               15.01 – 28.01  2018

Wiosenna przerwa świąteczna                          29.03 – 03.04 2018

 

Egzamin gimnazjalny:

- część humanistyczna                                         

- część matematyczno-przyrodnicza                

- język obcy nowożytny                                                                 

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego   

 

Dodatkowe terminy egzaminu w gimnazjach                  

- część humanistyczna                                                      

- część matematyczno-przyrodnicza                              

- język obcy nowożytny                                                    

 

Zakończenie rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych                                        22 czerwca 2018

 

Ferie letnie                                                             23 czerwca – 31 sierpnia 2018