Dokument GIM TV na ogólnoplskim podium filmowyym

Dokument GIM TV na o…

24 kwietnia 2018 roku w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Rybniku odbyło się podsumowanie IX Ogólnopolskiego Konkursu Małych Form Dokumentalnych "Świat…

Dokument GIM TV na o…
Rejs Pogorią

Rejs Pogorią

Kolejna edycja „Szkoły Pod Żaglami” już za nami. Uczniowie klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich powróciła szczęśliwie…

Rejs Pogorią
Koncertowa lekcja muzyki

Koncertowa lekcja mu…

Koncertowa lekcja muzyki - to było  pełne pozytywnej energii show  z porywającymi szkolnymi instrumentalistami i doskonałymi solistkami. Muzycy zaskoczyli nas…

Koncertowa lekcja mu…
PreviousNext
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Ważne daty | Dodano: 4 lutego, 2011

Ważne daty dotyczące organizacji roku szkolnego 2017/2018

 

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego,

  (Dz. U Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych                    4 września 2017

Zimowa przerwa świąteczna                              23-31 grudnia 2017

Ferie zimowe                                                               15.01 – 28.01  2018

Wiosenna przerwa świąteczna                          29.03 – 03.04 2018

 

Egzamin gimnazjalny:

- część humanistyczna                                         

- część matematyczno-przyrodnicza                

- język obcy nowożytny                                                                 

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego   

 

Dodatkowe terminy egzaminu w gimnazjach                  

- część humanistyczna                                                      

- część matematyczno-przyrodnicza                              

- język obcy nowożytny                                                    

 

Zakończenie rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych                                        22 czerwca 2018

 

Ferie letnie                                                             23 czerwca – 31 sierpnia 2018