Zawodowe drogowskazy

Zawodowe drogowskazy

Gratulacje od samego Starosty Głogowskiego Jarosława Dudkowiaka odebrał Filip Kordacki z klasy 3Gb . W II edycji konkursu zawodoznawczego „Zawodowe…

Zawodowe drogowskazy
GIM TV walentynkowo na crossie

GIM TV walentynkowo …

Sobotę 10 lutego nasza Sekcja Filmowa spędziła aktywnie, walentynkowo i bardzo crossowo. Już kolejny raz podążaliśmy z kamerami na zaproszenie…

GIM TV walentynkowo …
Strzelecki sukces

Strzelecki sukces

W 10 lutego 2018 odbył się IV Turniej Strzelecki im. Romualda Traugutta szkół średnich w Głogowie zorganizowany przez Stowarzyszenie Patriotyczny…

Strzelecki sukces
PreviousNext
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Pedagog w szkole | Dodano: 2 marca, 2011

Pedagog szkolny w swojej szkole


Kim jest lub kim może być pedagog szkolny we własnej szkole? Przepisy odgórne wprawdzie mówią, jakie są kompetencje i obowiązki pedagoga szkolnego, ale…
Zależy to od wielu rzeczy. Trochę od dyrekcji, trochę od grona pedagogicznego, w jakimś stopniu od uczniów i w ogromnej mierze od niego samego.


Zakres czynności pedagoga kreuje środowisko szkolne, a ściślej rzecz ujmując:


- dominujące problemy uczniów,
– oczekiwania rodziców,
– oczekiwania grona pedagogicznego,
– własne umiejętności i predyspozycje,
– atmosfera w szkole,
– wyniki diagnoz ( ewaluacje),
– kultura osobista społeczności szkolnej,
– preorientacja zawodowa.


KIERUNKI DZIAŁANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO:


- Współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu wychowawczego szkoły w ciągu roku szkolnego oraz innych planów i programów związanych z wychowaniem, profilaktyką społeczną, rozwojem osobowym uczniów, poprawianiem jakości pracy szkoły itd.

- Współpraca z nauczycielami ( wychowawcami) wychowawcami dziedzinie wychowania.
– Pomoc i interwencja w klasie w nagłych przypadkach.
– Koordynowanie szkoły w zakresie pedagogizacji rodziców.
– Rozeznanie potrzeb i zapewnienie pomocy materialnej uczniom, którzy tego potrzebują.
– Planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych.
– Planowanie i organizowanie działań sprzyjających integracji społeczności uczniowskiej.
– Organizacja zajęć integracyjnych w klasach pierwszych.
– Opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi takiego wsparcia.
– Współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w interesującym nas zakresie ( ośrodki pomocy społecznej, poradnie psychologiczne, placówki terapeutyczne, itd.).
– Stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jego rodziców, którzy potrzebują kontaktu z pedagogiem szkolnym.
– Wspieranie inicjatyw uczniów.
– Rzetelna diagnoza środowiska szkolnego gimnazjalistów.
– Pomoc psychologiczno-pedagogiczna zarówno indywidualna jak i grupowa.
– Podejmowanie w stosunku do uczniów działań wychowawczych, profilaktycznych, interwencyjnych, socjalnych oraz z preorientacji zawodowej.


ZASADY, KTÓRYMI KIERUJE SIĘ PEDAGOG


1) Dyskrecji i opieki – ( z Konwencji Praw Dziecka ) – uczeń ma prawo do korzystania z pomocy i wsparcia oraz poszanowania jego godności osobistej, zwracając szczególną uwagę na jego prywatność.

2) Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia. Wynika ona z założenia, że dziecko jest najważniejszą wartością. Obowiązkiem naszym jest poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, obiektywne warunki społeczne, rodzinne, a wiedzę tę wykorzystać organizując proces wychowania.

3) Zasada podmiotowości ucznia. Wynika ona z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Dlatego należy włączyć ucznia we wszystkie procesy decyzyjne i kontrolne, aby wyrobić w nim poczucie odpowiedzialności za siebie, swoich kolegów, a tym samym pobudzić do aktywności.

4) Zasada bezwzględnej walki ze wszelkimi patologiami i zagrożeniami rozwoju młodego człowieka. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni są wyczuleni na wszelkie nieprawidłowości i wypaczenia w zachowaniu uczniów. Niepokojące sygnały prowokują natychmiastowe reakcje i włączenie procedur interwencyjnych.

5) Zasada ufności opiekuńczej. Wynika ona z konieczności wzbudzenia w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest osobą u której zawsze znajdą wsparcie i pomoc w sytuacjach dla siebie trudnych oraz takich gdzie chcą tylko, żeby ich ktoś wysłuchał.

6) Zasada przestrzegania praw. Wynika z potrzeby poszanowania praw człowieka.
Wzmacnia poczucie naszej godności, wyjątkowości, samorealizacji i wolności.