Czuwaj! Witamy na Dorobku szkoły drużyny Sendleraków…

Czuwaj! Witamy na Do…

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań.  Tym razem gościliśmy na nietypowej  zbiórce  Sendlerowskiego szczepu.  Po odtrąbieniu sukcesów w cztery świata…

Czuwaj! Witamy na Do…
Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończeni…

Dziś w Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendler pożegnaliśmy naszych wspaniałych trzecioklasistów oraz klasy II. Nie obyło się bez wzruszeń,…

Uroczyste zakończeni…
DRZEWKA ABSOLWENTÓW

DRZEWKA ABSOLWENTÓW

Tradycją gimnazjum jest sadzenie drzewek przez uczniów trzecich klas, którzy już za kilka chwil opuszczą nasze mury. Wbrew pozorom, absolwenci…

DRZEWKA ABSOLWENTÓW
PreviousNext
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Pedagog w szkole | Dodano: 2 marca, 2011

Pedagog szkolny w swojej szkole


Kim jest lub kim może być pedagog szkolny we własnej szkole? Przepisy odgórne wprawdzie mówią, jakie są kompetencje i obowiązki pedagoga szkolnego, ale…
Zależy to od wielu rzeczy. Trochę od dyrekcji, trochę od grona pedagogicznego, w jakimś stopniu od uczniów i w ogromnej mierze od niego samego.


Zakres czynności pedagoga kreuje środowisko szkolne, a ściślej rzecz ujmując:


- dominujące problemy uczniów,
– oczekiwania rodziców,
– oczekiwania grona pedagogicznego,
– własne umiejętności i predyspozycje,
– atmosfera w szkole,
– wyniki diagnoz ( ewaluacje),
– kultura osobista społeczności szkolnej,
– preorientacja zawodowa.


KIERUNKI DZIAŁANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO:


- Współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu wychowawczego szkoły w ciągu roku szkolnego oraz innych planów i programów związanych z wychowaniem, profilaktyką społeczną, rozwojem osobowym uczniów, poprawianiem jakości pracy szkoły itd.

- Współpraca z nauczycielami ( wychowawcami) wychowawcami dziedzinie wychowania.
– Pomoc i interwencja w klasie w nagłych przypadkach.
– Koordynowanie szkoły w zakresie pedagogizacji rodziców.
– Rozeznanie potrzeb i zapewnienie pomocy materialnej uczniom, którzy tego potrzebują.
– Planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych.
– Planowanie i organizowanie działań sprzyjających integracji społeczności uczniowskiej.
– Organizacja zajęć integracyjnych w klasach pierwszych.
– Opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi takiego wsparcia.
– Współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w interesującym nas zakresie ( ośrodki pomocy społecznej, poradnie psychologiczne, placówki terapeutyczne, itd.).
– Stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jego rodziców, którzy potrzebują kontaktu z pedagogiem szkolnym.
– Wspieranie inicjatyw uczniów.
– Rzetelna diagnoza środowiska szkolnego gimnazjalistów.
– Pomoc psychologiczno-pedagogiczna zarówno indywidualna jak i grupowa.
– Podejmowanie w stosunku do uczniów działań wychowawczych, profilaktycznych, interwencyjnych, socjalnych oraz z preorientacji zawodowej.


ZASADY, KTÓRYMI KIERUJE SIĘ PEDAGOG


1) Dyskrecji i opieki – ( z Konwencji Praw Dziecka ) – uczeń ma prawo do korzystania z pomocy i wsparcia oraz poszanowania jego godności osobistej, zwracając szczególną uwagę na jego prywatność.

2) Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia. Wynika ona z założenia, że dziecko jest najważniejszą wartością. Obowiązkiem naszym jest poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, obiektywne warunki społeczne, rodzinne, a wiedzę tę wykorzystać organizując proces wychowania.

3) Zasada podmiotowości ucznia. Wynika ona z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Dlatego należy włączyć ucznia we wszystkie procesy decyzyjne i kontrolne, aby wyrobić w nim poczucie odpowiedzialności za siebie, swoich kolegów, a tym samym pobudzić do aktywności.

4) Zasada bezwzględnej walki ze wszelkimi patologiami i zagrożeniami rozwoju młodego człowieka. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni są wyczuleni na wszelkie nieprawidłowości i wypaczenia w zachowaniu uczniów. Niepokojące sygnały prowokują natychmiastowe reakcje i włączenie procedur interwencyjnych.

5) Zasada ufności opiekuńczej. Wynika ona z konieczności wzbudzenia w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest osobą u której zawsze znajdą wsparcie i pomoc w sytuacjach dla siebie trudnych oraz takich gdzie chcą tylko, żeby ich ktoś wysłuchał.

6) Zasada przestrzegania praw. Wynika z potrzeby poszanowania praw człowieka.
Wzmacnia poczucie naszej godności, wyjątkowości, samorealizacji i wolności.