Czuwaj! Witamy na Dorobku szkoły drużyny Sendleraków…

Czuwaj! Witamy na Do…

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań.  Tym razem gościliśmy na nietypowej  zbiórce  Sendlerowskiego szczepu.  Po odtrąbieniu sukcesów w cztery świata…

Czuwaj! Witamy na Do…
Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończeni…

Dziś w Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendler pożegnaliśmy naszych wspaniałych trzecioklasistów oraz klasy II. Nie obyło się bez wzruszeń,…

Uroczyste zakończeni…
DRZEWKA ABSOLWENTÓW

DRZEWKA ABSOLWENTÓW

Tradycją gimnazjum jest sadzenie drzewek przez uczniów trzecich klas, którzy już za kilka chwil opuszczą nasze mury. Wbrew pozorom, absolwenci…

DRZEWKA ABSOLWENTÓW
PreviousNext
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Profilaktyka | Dodano: 2 marca, 2011

WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA – rola pedagoga szkolnego


Wychowanie – wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem środowiska społecznego i przyrodniczego na człowieka, kształtujące jego osobowość;
w pedagogice wychowanie oznacza oddziaływanie organizowane celowo, mające prowadzić do pożądanych zmian w funkcjonowaniu jednostek i grup.
Socjalizacja – proces i rezultat procesu przekazywania jednostce wartości, norm i wzorców zachowań obowiązujących w danej zbiorowości, a także określonych umiejętności(…)oraz wejście w świat społecznych instytucji; dokonuje się poprzez oddziaływanie środowiska społecznego, osób i instytucji wychowujących.
Profilaktyka – zapobieganie niekorzystnym zjawiskom (wypadkom, przestępstwom, uzależnieniom)
( Encyklopedia Powszechna. W-wa PWN 1997)


Działania podejmowane w długofalowych i rocznych planach szkoły


1. Wprowadzenie spójnego, jasnego i zrozumiałego systemu zasad i praw szkolnych, które nie tylko są zapisane, ale są też przestrzegane i realizowane przez wszystkich uczestników szkolnego życia: przez dorosłych dobrowolnie, a przez uczniów…. Uczniów czasem też.
2. Stworzenie systemu komunikacji pomiędzy uczestnikami życia szkolnego. Brak wymiany informacji jest jednym z częstszych źródeł nieporozumień i konfliktów, których mogłoby nie być.
3. Stworzenie i upowszechnienie hierarchii wartości i systemów wzorców, którymi należy się w życiu kierować.
Upowszechnienie to działa nie tylko poprzez słowo, ale i własny, codzienny czyn każdego dorosłego, który w szkole pracuje.
4. Mówienie i dyskutowanie o problemach i zagrożeniach, ale też o szansach i możliwościach, jakie niesie za sobą dzisiejszy pozaszkolny świat.
5. Wykreowanie w szkole atrakcyjnego, wartego zainteresowania świata. Współczesna szkoła staje się centrum życia towarzyskiego.
6. Stworzenie świata bezpiecznego dla każdego.


Jaką rolę w tych procesach pełni pedagog szkolny?


1. Współtwórca planów i programów.
2. Animator działań, reżyser wydarzeń.
3. Współrealizator