Zawodowe drogowskazy

Zawodowe drogowskazy

Gratulacje od samego Starosty Głogowskiego Jarosława Dudkowiaka odebrał Filip Kordacki z klasy 3Gb . W II edycji konkursu zawodoznawczego „Zawodowe…

Zawodowe drogowskazy
GIM TV walentynkowo na crossie

GIM TV walentynkowo …

Sobotę 10 lutego nasza Sekcja Filmowa spędziła aktywnie, walentynkowo i bardzo crossowo. Już kolejny raz podążaliśmy z kamerami na zaproszenie…

GIM TV walentynkowo …
Strzelecki sukces

Strzelecki sukces

W 10 lutego 2018 odbył się IV Turniej Strzelecki im. Romualda Traugutta szkół średnich w Głogowie zorganizowany przez Stowarzyszenie Patriotyczny…

Strzelecki sukces
PreviousNext
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Profilaktyka | Dodano: 2 marca, 2011

WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA – rola pedagoga szkolnego


Wychowanie – wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem środowiska społecznego i przyrodniczego na człowieka, kształtujące jego osobowość;
w pedagogice wychowanie oznacza oddziaływanie organizowane celowo, mające prowadzić do pożądanych zmian w funkcjonowaniu jednostek i grup.
Socjalizacja – proces i rezultat procesu przekazywania jednostce wartości, norm i wzorców zachowań obowiązujących w danej zbiorowości, a także określonych umiejętności(…)oraz wejście w świat społecznych instytucji; dokonuje się poprzez oddziaływanie środowiska społecznego, osób i instytucji wychowujących.
Profilaktyka – zapobieganie niekorzystnym zjawiskom (wypadkom, przestępstwom, uzależnieniom)
( Encyklopedia Powszechna. W-wa PWN 1997)


Działania podejmowane w długofalowych i rocznych planach szkoły


1. Wprowadzenie spójnego, jasnego i zrozumiałego systemu zasad i praw szkolnych, które nie tylko są zapisane, ale są też przestrzegane i realizowane przez wszystkich uczestników szkolnego życia: przez dorosłych dobrowolnie, a przez uczniów…. Uczniów czasem też.
2. Stworzenie systemu komunikacji pomiędzy uczestnikami życia szkolnego. Brak wymiany informacji jest jednym z częstszych źródeł nieporozumień i konfliktów, których mogłoby nie być.
3. Stworzenie i upowszechnienie hierarchii wartości i systemów wzorców, którymi należy się w życiu kierować.
Upowszechnienie to działa nie tylko poprzez słowo, ale i własny, codzienny czyn każdego dorosłego, który w szkole pracuje.
4. Mówienie i dyskutowanie o problemach i zagrożeniach, ale też o szansach i możliwościach, jakie niesie za sobą dzisiejszy pozaszkolny świat.
5. Wykreowanie w szkole atrakcyjnego, wartego zainteresowania świata. Współczesna szkoła staje się centrum życia towarzyskiego.
6. Stworzenie świata bezpiecznego dla każdego.


Jaką rolę w tych procesach pełni pedagog szkolny?


1. Współtwórca planów i programów.
2. Animator działań, reżyser wydarzeń.
3. Współrealizator